Hatsune Miku – You Wa Shock!

Hatsune Miku – You Wa Shock!

looks like Hokuto No Ken got the Hatsune Miku Treatment! But I have to say it was pretty badass… ...